Transdanube.Pearls Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube

Home (Croatian)

Dunavska regija jedna je od najperspektivnijih turističkih destinacija u Europi. Većina putovanja prema i unutar dunavske regije se odvijaju autom, uzrokujući negativne utjecaje na okoliš i stanovništvo. Projekt Transdanube.Pearls teži rješavanju ovog problema razvijajući mobilne usluge za posjetitelje dunavske regije koje su društveno pravedne, ekonomski održive, “zelene” odnosno usluge koje promiču zdrav način života.

Projektni ciljevi:

Središnji element projekta je uspostava mreže destinacija tzv. Bisera ("Transdanube.Pearls") koje se zalažu za održivu mobilnost turista i stanovnika uz Dunav, a koja će podržavati suradnju između različitih dionika iz prometnog i turističkog sektora. Ova mreža će povećati vidljivost odredišta koja sudjeluju u projektu pružajući svojim posjetiteljima jedinstvenu mogućnost da putuju Dunavom održivim prijevoznim sredstvima. Mreža destinacija ima za cilj:

  • pružiti mogućnost posjetiteljima da dođu do Bisera bez osobnog automobila na način da bolje kombiniraju postojeće usluge mobilnosti
  • omogućiti posjetiteljima da putuju Biserom novim i poboljšanim održivim transportnim sredstvima razvijenim i testiranim u projektu
  • pružiti mogućnosti posjetiteljima da putuju do susjednog Bisera (ili nazad kući) održivim rješenjima
  • omogućiti lako dostupne i informacije prilagođene korisniku o postojećim uslugama održive mobilnosti i turističkoj ponudi
  • poduprijeti lokalne i regionalne dionike u promicanju koncepta održive mobilnosti u turizmu i nakon trajanja projekta

Ostali rezultati projekta:

  • Razvoj integriranih održivih usluga mobilnosti i poboljšanje mogućnosti putovanja duž Dunava različitim prijevoznim sredstvima (npr. vlak, autobus, bicikl, brod), posebno na području konačnog odredišta
  • Edukacija lokalnih i regionalnih dionika stvara priliku za razvoj drugih održivih usluga mobilnosti
  • Pružanje lako dostupnih i informacija prilagođenih korisniku o postojećim turističkim uslugama i uslugama održive mobilnosti putem razvoja transnacionalne web platforme i osnivanjem regionalnih centara mobilnosti u Podunavlju kao svojevrsnih "one-stop shop-ova"
  • Kreiranje atraktivnih turističkih aranžmana za posjetitelje koji putuju Dunavom

Pozivamo Vas da pogledate i web-stranicu prethodnog projekta “Transdanube”.

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)