Transdanube.Pearls Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube

Home (Romanian)

Regiunea Dunăreană reprezintă una dintre cele mai promițătoare destinații din Europa. Cele mai multe călătorii către și în interiorul Regiunii Dunărene se realizează cu mașina, ceea ce are ca rezultat un impact negativ asupra mediului și locuitorilor. Proiectul Transdanube.Pearls își propune rezolvarea acestui neajuns prin dezvoltarea serviciilor de mobilitate echitabile și viabile din punct de vedere economic și realizarea unui mediu prietenos și sănătos pentru toți vizitatorii Regiunii Dunărene.

Ținta  Proiectului: 

Elementul central al proiectului este acela de a creea o rețea de destinații turistice (Transdanube.Pearls) dedicată mobilității sustenabile pentru turiștii și rezidenții de pe Dunăre, rețea care va sprijini cooperarea dintre diferiți stakeholderi din sectorul transporturilor și turismului. Această rețea va spori vizibilitatea destinațiilor participante, oferind vizitatorilor lor posibilitatea unică de a călători pe Dunăre cu mijloace de transport durabile.

Rețeaua de destinații urmărește:

  • Să ofere vizitatorilor posibilitatea accesării Perlelor fără a utiliza automobilul personal ci doar combinația existentă oferită de serviciile de mobilitate;
  • Să permită turiștilor să viziteze Perlele prin intermediul mijloacelor de transport durabile noi și îmbunătățite, testate și dezvoltate prin proiectul Transdanube.Pearls;
  •  Să ofere vizitatorilor opțiunea durabilă de a călători către următoarea Perlă (sau către locul de destinație);
  • Să asigure informații „prietenoase” și ușor de accesat referitoare la serviciile de mobilitate sustenabile existente și ofertele turistice;
  • Împuternicirea stakeholderilor locali și regionali de a utiliza în viitor conceptul de mobilitate durabilă în turism, după finalizarea proiectului Transdanube.Pearls.

Rezultatele viitoare ale proiectului:

  • Dezvoltarea unor servicii de mobilitate sustenabilă integrate și îmbunătățirea posibilităților de călătorie de-a lungul Dunării cu diferite mijloace de transport (ex. tren, autobus, bicicletă, vapor), în special în apropierea  destinațiilor;
  • Instruirea factorilor de decizie locali și regionali, ceea ce va avea ca rezultat dezvoltarea unor noi servicii de mobilitate sustenabilă;
  • Furnizarea de informații “prietenoase”, ușor accesibile privind serviciile de călătorie și de mobilitate sustenabilă existente, prin dezvoltarea unei platforme web transnaționale și prin stabilirea centrelor regionale de mobilitate de-a lungul Dunării, așa numitele “one-stop-shops”;
  • Furnizarea de pachete turistice atractive pentru vizitatorii care călătoresc pe Dunăre.

Nu ezitați să verificați pagina proiectului nostru anterior "Transdanube".

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)