Transdanube.Pearls Transdanube.Pearls - Network for Sustainable Mobility along the Danube

Home (Slovenian)

Podonavska regija je ena izmed najbolj obetavnih turističnih destinacij v Evropi. Večina potovanj v Podonavje in znotraj Podonavja se izvaja z avtomobili, kar povzroča negativne vplive na okolje in prebivalce. Cilj projekta Transdanube.Pearls je reševanje teh izzivov z razvojem socialno pravičnih, ekonomsko izvedljivih, okolju prijaznih in zdravju koristnih mobilnih storitev za obiskovalce regije Podonavje.

Cilji projekta:

Osrednji del projekta je vzpostavitev mreže destinacij ("Transdanube.Pearls" / “Transdanube.Biseri”), ki si prizadevajo za trajnostno mobilnost za turiste in prebivalce ob Donavi, in bodo podpirale sodelovanje med različnimi interesnimi skupinami iz sektorja prometa in turizma. Mreža destinacij “Transdanube.Pearls” bo povečala prepoznavnost sodelujočih estinacij, ki ponujajo svojim obiskovalcem edinstveno možnost potovati po Donavi s trajnostnimi prevoznimi sredstvi. Cilj mreže destinacijah je:

  • nuditi obiskovalcem možnost, da pridejo do “Biserov” (destinacij) brez osebnega avtomobila, z boljšim kombiniranjem obstoječih mobilnostnih storitev;
  • Omogočiti obiskovalcem da potujejo do oziroma med “Biseri” (destinacijami) z novimi in izboljšanimi trajnostnimi prevoznimi sredstvi, razvitimi in preizkušenimi v okviru projekta;
  • Obiskovalcem zagotavljati trajnostne možnosti za potovanje do naslednje destinacije / “Bisera” (ali domov);
  • Zagotavljanje uporabniku prijaznih in enostavno dostopnih informacij o obstoječih mobilnostnih storitvah in turistični ponudbi;
  • Krepitev zmogljivosti lokalnih in regionalnih deležnikov za pripravo koncepta trajnostne mobilnosti v turizmu po koncu trajanja projekta.

Nadaljnji rezultati projekta:

  • Razvoj celostnih storitev trajnostne mobilnostni in izboljšanje možnosti za potovanje vzdolž Donave z različnimi prevoznimi sredstvi (npr. vlak, avtobus, kolo, ladja), še posebej na zadnjem kilometru;
  • Usposabljanje za lokalne in regionalne deležnike bo zagotovilo priložnost za razvoj nadaljnjih storitev trajnostne mobilnosti;
  • Zagotavljanje uporabniku prijaznih in enostavno dostopnih informacij o obstoječih potovanjih in storitvah trajnostne mobilnostni z razvojem transnacionalnih spletnih platform in vzpostavitvijo regionalnih mobilnostnih centrov ob Donavi kot mobilnostnih VEM točk (Vse na Enem Mestu);
  • Zagotavljanje privlačnih potovalnih paketov za obiskovalce, ki potujejo vzdolž Donave.

Vabljeni da obiščete tudi spletno stran našega prejšnjega projekta “Transdanube”.

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)